JM Autoškola

provozovna Šlapanice

 Příprava učitelů autoškol

Máte-li zájem o profesi učitele v autoškole, pak je nutné absolvovat Základní kurz přípravy učitele autoškoly, který je zakončen závěrečnou zkouškou.

V případě úspěšného složení zkoušky se stanete držitelem profesního osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb.

Naše autoškola provádí přípravu učitelů pro skupiny A a B, tedy motocykly a osobní vozidla.

  

Přihláška do kurzu  

Podmínky pro zařazení do kurzu

Všeobecné podmínky:

 • věk minimálně 24 let,

 • dopravně psychologické vyšetření (na přání zajistíme, cena do 2.000,- Kč),

 • žadatel nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a v posledních třech letech nebyl takový trest uložen,

Další podmínky:

POT – profesní osvědčení omezené jen pro výuku teorie

 • Střední škola s maturitou,

 • Řidičák na skupiny, které bude učit,

POP – profesní osvědčení omezené jen pro výuku praktického výcviku (jízdy + údržba)

 • Střední škola s maturitou, nebo střední škola strojního nebo dopravního oboru,

 • Řidičák na skupiny, které bude učit, musí mít nejméně 3 roky,

POÚ – profesní osvědčení úplné (teorie i praxe)

 • Střední škola s maturitou,

 • Řidičák na skupiny, které bude učit, musí mít nejméně 3 roky,

 

Minimální počty hodin základní přípravy učitelů výuky a výcviku

Rozsah oprávnění osvědčení pro učitele

Předmět výuky

POT

POP

POÚ

1. Legislativa (činnost autoškoly, výuka a výcvik, provoz vozidel)

10

10

10

2. Základní dopravní psychologie

18

18

18

3. Základy pedagogiky a rétoriky

22

22

22

CELKEM

50

50

50

Výuka teorie

4. Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů

18

6

24

5. Náslechy a výstupy ve výuce teorie

66

0

66

CELKEM

84

6

90

Praktický výcvik

6. Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů

6

38

44

7. Náslechy a výstupy v praktickém výcviku

0

46

46

CELKEM

6

84

90

 

Celkový minimální počet hodin

140

140

230

 

Závěrečná zkouška

Závěrečné zkouška je složena z dílčích zkoušek:

 • test - z předpisů o provozu na pozemních komunikacích >>>

 • ústní zkouška - z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (PPV) >>>

 • ústní zkouška - z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích (PPS) >>>

 • ústní zkouška - z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (ZBJ) >>>

 • ústní zkouška - z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky (OÚV) >>>

 • praktická zkouška - z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (PÚ) >>>

  • absolvuje pouze žadatel o POP a POÚ,

 • praktická jízda:

  • provádění výcviku v řízení,

  • praktické ovládání vozidla.

Co budete potřebovat ke zkoušce:

 • doklad totožnosti,

 • řidičský průkaz,

 • výpis z evidenční karty řidiče, (nikoli výpis z bodového hodnocení!!!)

  • nesmí být starší než 30 dnů !!!

  • originál k založení do spisu

 • profesní osvědčení,

  • pokud jste již držitelem – originál k založení do spisu

 • doklad o dosaženém vzdělání,

  • originál – k nahlédnutí,

  • kopie – k založení do spisu

 • doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření pro účely výuky v autoškole, (nejedná se dopravně psychologické vyšetření pro účely výkonu činnosti řidiče!!!),

  • !!! doklad pouze z dopravně psychologického pracoviště !!!

  • originál k založení do spisu

 • 1 ks fotografie,

 • správní poplatek (v hotovosti) ve výši dle sazebníku správních poplatků (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění):

  • za vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele - 300 Kč,

  • za provedení změny v profesním osvědčení učitele - 100 Kč,

  • za vydání dokladu náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný (vydání duplikátu) - 100 Kč.

 

Ceník

kurzů přípravy pro učitele autoškoly

Rozsah profesního osvědčení

Požadované skupiny profesního osvědčení

B

A

A+B

POT

12.000,- Kč

12.000,- Kč

12.000,- Kč

POP

15.000,- Kč

15.000,- Kč

18.000,- Kč

POÚ

18.000,- Kč

18.000,- Kč

20.000,- Kč

V ceně kurzu jsou studijní materiály. 

 

Důležité odkazy

 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

 Dopravní značky (vyhláška č. 294/2015 Sb.)

 Elektronické tesy (e-testy)

  

Literatura pro dlouhé večery

 Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

 Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů

 Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

 Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 Zákon č. 56/2001 Sb. - přestupky

 Vyhláška 243/2001 Sb. o registraci vozidel

 Vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

 Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 Vyhláška č. 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti

Ke stažení:

 Přihláška

 Posudek


  

Důležité odkazy:

 Pravidla

 Značky

 e-Testy

 

Rychlý kontakt:

Martin Tibenský
IČ: 65862457

Provozovna Šlapanice

Masarykovo nám. 8

(nad knihovnou)

 

č. účtu: 232316610/0300

tel: 606 946 513

slapanice@jmautoskola.cz

Opel Corsa Škoda Fabia Honda CBF150